आयुर्वेद–ग्रंथो

આજે આપની પ્રતીક્ષા પૂર્ણ થાય છે !!

૧૪૪ જેટલાં આયુર્વેદિક પુસ્તકોની યાદી

આજથી ઉપલબ્ધ છે –

આયુપ્રકાશનનાં લોકભોગ્ય ૧૪૪ પુસ્તકોની યાદી

લેખકો –

વૈદ્ય શોભન વસાણી, વૈદ્ય વત્સલ વસાણી, નરહરિભાઈ ભટ્ટ તથા વૈદ્ય મગનભાઈ ભટ્ટનું સાહિત્ય

 

ક્રમ પુસ્તક આવૃત્તિ કિંમત

 

૧. અણુઅણુમાં આયુર્વેદ(આયુર્વેદ સિદ્ધાંત) બીજી ૩૫
૨. અતિપ્રચલિત ઔષધો અપ્રાપ્ય ૧૫
૩. અતૃપ્ત ઝંખના(આયુર્વેદીય નવલકથા) બીજી ૪૫
૪. अतृप्त झंखना(હીન્દી) ૮૦
૫. અનુભવનું અમૃત(ભાગ પહેલો) ત્રીજી ૪૦
અનુભવનું અમૃત (બીજો) ત્રીજી ૫૦
અનુભવનું અમૃત (ત્રીજો) ૮૦
અનુભવનું અમૃત (ચોથો) ૮૦
અનુભવનું અમૃત (પાંચમો) ૮૦
૧૦ અનુભવનું અમૃત (છઠ્ઠો) ૮૦
૧૧ અનુભવનું અમૃત (સાતમો) ૮૦
૧૨ અનુભવનું અમૃત (આઠમો) ૮૦
૧૩ અમૂલ્ય ઔષધો (ઘરગથ્થુ ઔષધો) ૧૫
૧૪ આપણાં ઈમર્જન્સી ઔષધો ત્રીજી ૨૫
૧૫ આમળાં ચોથી ૧૮
૧૬ આમળાં (સંક્ષિપ્ત) બીજી ૧૦
૧૭ આયુર્વેદ અનિવાર્ય છે બીજી ૦૫
૧૮ આયુર્વેદ આપણાં સૌનો ૩૦
૧૯ આયુર્વેદ નિનાદ (આયુર્વેદીય ગીતો) બીજી ૨૦
૨૦ આયુર્વેદ હવે ઘરઘરમાં બીજી ૧૫
૨૧ આયુર્વેદની અમરજ્યોત અપ્રાપ્ય ૨૫
૨૨ આયુર્વેદની પુનઃપ્રતિષ્ઠા બીજી ૨૫
૨૩ આયુર્વેદીય રેડિયોવાર્તાલાપ (સાતપ્રશ્નો) ૦૭
૨૪ આયુર્વેદીય વાર્તાલાપ ૨૦
૨૫ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૧ (લેખો) ૩૦
૨૬ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૨ ” ૩૫
૨૭ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૩ ” ૨૫
૨૮ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૪ ૨૫
૨૯ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૫ ૩૦
૩૦ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૬ ૪૦
૩૧ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૭ ૨૫
૩૨ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૮ ૨૫
૩૩ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૯ ૨૫
૩૪ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૧૦ ૨૫
૩૫ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૧૧ ૪૦
૩૬ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૧૨ ૪૦
૩૭ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૧૩ ૪૦
૩૮ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૧૪ ૪૫
૩૯ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૧૫ ૪૦
૪૦ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૧૬ ૪૦
૪૧ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૧૭ ૪૫
૪૨ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૧૮ ૪૫
૪૩ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૧૯ ૫૦
૪૪ આરોગ્ય આપણા સૌનું – ૧ (આહાર) ચોથી ૨૦
૪૫ આરોગ્ય આપણા સૌનું – ૨ (વિહાર) ત્રીજી ૨૦
૪૬ આરોગ્ય આપણા સૌનું – (વિહાર–૨) ત્રીજી ૧૫
૪૭ આરોગ્ય પ્રશ્નોત્તરી – ૧ (૧૫૧ પ્રશ્નો) બીજી ૨૫
૪૮ આરોગ્ય પ્રશ્નોત્તરી – ૨ (૧૫૧ પ્રશ્નો) બીજી ૨૫
૪૯ આરોગ્યરક્ષા અપ્રાપ્ય ૨૦
૫૦ આરોગ્ય–સૂત્ર (શ્લોકો–સૂત્રો) ૧૦
૫૧ આહાર વિવેક ૧૫
૫૨ ઈમર્જન્સી બૉક્સ ત્રીજી ૨૫
૫૩ ઉત્તમ ઇચ્છિત સંતાન (પુંસવન પ્રયોગ) ૩૫
૫૪ ઉપયોગી ચૂર્ણો (૪૦ ચૂર્ણો) ૨૫
૫૫ ઊઠો ! આયુર્વેદને અપનાવો બીજી ૦૫
૫૬ કફના રોગો ૨૦
૫૭ કમળો અપ્રાપ્ય ૧૦
૫૮ કાકડા બીજી ૦૫
૫૯ કાનના રોગો બીજી ૧૬
૬૦ કાનના રોગો (સંક્ષિપ્ત) બીજી ૧૦
૬૧ ક્રિયાત્મક આયુર્વેદ ૨૫
૬૨ કૅન્સરના એકસો કેસ (શિવામ્બુ દ્વારા) ૨૫
૬૩ ગાંધીજીની આયુર્વેદ દૃષ્ટિ બીજી ૧૦
૬૪ ગુજરાતનું વનૌષધિ દર્શન ૮૦
૬૫ ઘરગથ્થુ તાત્કાલિક સારવાર પાંચમી ૨૫
૬૬ ચામડીના રોગો (સર્વ ત્વચા રોગો) બીજી ૨૫
૬૭ ચામડીના રોગો (સંક્ષિપ્ત) બીજી ૧૦
૬૮ જ્વર ચિકિત્સા ૧૫
૬૯ ઝેર તો પીવાતાં જાણી જાણી ! – ૧ બીજી ૧૦
૭૦ ઝેર તો પીવાતાં જાણી જાણી ! – ૨ ૨૦
૭૧ ઝેર તો પીવાતાં જાણી જાણી ! – ૩ બીજી ૨૫
૭૨ ઝેર તો પીવાતાં જાણી જાણી ! – ૪ અપ્રાપ્ય ૦૭
૭૩ તમારો રોગ – તમારું આરોગ્ય – ૧ ૨૫
૭૪ તમારો રોગ – તમારું આરોગ્ય – ૨ ૨૫
૭૫ તમારો રોગ – તમારું આરોગ્ય – ૩ ૨૫
૭૬ તમારો રોગ – તમારું આરોગ્ય – ૪ ૨૫
૭૭ તમારો રોગ – તમારું આરોગ્ય – ૫ ૨૫
૭૮ તમારો રોગ – તમારું આરોગ્ય – ૬ ૨૫
૭૯ તમારો રોગ – તમારું આરોગ્ય – ૭ ૨૫
૮૦ તમારો રોગ – તમારું આરોગ્ય – ૮ ૨૫
૮૧ તમે જ તમારા વૈદ્ય પાંચમી ૧૦
૮૨ તુલસી પાંચમી ૦૫
૮૩ ત્રિફળા અપ્રાપ્ય ૦૪
૮૪ દ્રાક્ષ ત્રીજી ૦૫
૮૫ દિવ્ય ઔષધિ – ૧ (૨૦ વનસ્પતિ) ચોથી ૨૫
૮૬ દિવ્ય ઔષધિ – ૨ (ચારસો પ્રયોગ) ત્રીજી ૨૫
૮૭ દિવ્ય ઔષધિ – ૩ (પાંચસો પ્રયોગ) ચોથી ૩૦
૮૮ દિવ્યૌષધિ શતક (પ્રદર્શન મૅટર) ૫૦
૮૯ दिव्यौषधि शतक (હિન્દી) ૫૦
૯૦ દિવ્યામૃત રસાયનઃ શિવામ્બુ ૧૦
૯૧ નિત્ય નિરોગી (આહારવિષયક લેખો) બીજી ૧૭
૯૨ નિદ્રા બીજી ૦૫
૯૩ પિત્તના રોગો ૧૫
૯૪ પુનઃ આયુર્વેદ પ્રતિ બીજી ૦૫
૯૫ પેટના રોગો બીજી ૨૦
૯૬ ફળો – આહારરૂપે – ઔષધરૂપે ૧૫
૯૭ બહેરાશ (અપ્રાપ્ય) ૦૩
૯૮ બાહ્યોપયોગી ઔષધો (તેલ–ઘૃત–મલમ) ૧૫
૯૯ બાળકોના રોગો ૧૫
૧૦૦ મસાલા–મુખવાસ (આહાર–ઔષધરૂપે) બીજી ૩૦
૧૦૧ માનવ–મૂત્રઃ એક મહાન ઔષધ ૨૦
૧૦૨ મૃત્યુને આલિંગન ૨૫
૧૦૩ રોગ–પ્રતિકાર ૨૦
૧૦૪ રોજિંદા રોગો ચોથી ૨૫
૧૦૫ રોજિંદા ઔષધો (તૈયાર ઔષધો) ૧૫
૧૦૬ રોજિંદાં આયુર્વેદ છઠ્ઠી ૨૫
૧૦૭ રોજિંદો આહાર ૧૫
૧૦૮ વનસ્પતિ ઔષધો–૧ (સુપરિચિત વનસ્પતિ) બીજી ૨૫
૧૦૯ વનસ્પતિ ઔષધો–૨ (સુપરિચિત વનસ્પતિ) બીજી ૨૫
૧૧૦ વાયુના રોગો ૧૫
૧૧૧ વાળના રોગો ત્રીજી ૩૫
૧૧૨ વાળના રોગો (સંક્ષિપ્ત) ૦૬
૧૧૩ વાળની સંભાળ (પોકેટ બુક) ત્રીજી ૨૦
૧૧૪ શાકભાજી–કઠોળઃ આહાર–ઔષધ રૂપે ૧૫
૧૧૫ શિરઃશૂલ ત્રીજી ૧૨
૧૧૬ શિવામ્બુ સારાંશ ૦૮
૧૧૭ શિવામ્બુ સેવન – ૧ ૧૦
૧૧૮ શિવામ્બુ સેવન – ૨ ૧૫
૧૧૯ શિવામ્બુ સેવન – ૩ ૧૦
૧૨૦ શિવામ્બુ સેવન – ૪ ૧૦
૧૨૧ શૂલ ત્રીજી ૧૦
૧૨૨ સ્વાવલંબી ચિકિત્સા – ૧ ૨૦
૧૨૩ સ્વાવલંબી ચિકિત્સા – ૨ ૨૦
૧૨૪ સ્વાવલંબી ચિકિત્સા – ૩ ૨૦
૧૨૫ સ્વાસ્થ્ય રક્ષા ૨૦
૧૨૬ સ્ત્રીઓના રોગો ૧૫
૧૨૭ સચિત્ર દિવ્યૌષધિદર્શન – ૧ બીજી ૧૦૦
૧૨૮ સચિત્ર દિવ્યૌષધિદર્શન – ૨ ૧૦૦
૧૨૯ સચિત્ર દિવ્યૌષધિદર્શન – ૩ બીજી ૧૦૦
૧૩૦ સદ્ય ચિકિત્સા (ઈમર્જન્સી સારવાર) બીજી ૨૦
૧૩૧ સફેદ દાગ (ધોળો કોઢ) બીજી ૨૫
૧૩૨ સર્વોત્તમ ૩૦ ઔષધો બીજી ૨૦
૧૩૩ સર્વોપયોગી ઔષધપેટી (૧૬ ઔષધો) ચોથી ૦૫
૧૩૪ સર્વોપયોગી ઔષધો ૧૫
૧૩૫ સુપરિચિત ચૂર્ણો બીજી ૨૫
૧૩૬ સો રોગોમાં શિવામ્બુ–સેવન બીજી ૪૫
૧૩૭ સૌએ સમજવા જેવું (મનનીય લેખો) બીજી ૩૫
૧૩૮ અનુભૂત ચિકિત્સા (વૈદ્ય વત્સલ વસાણી) ૧૭
૧૩૯ જાતીય શક્તિવર્ધક ઔષધો  (વૈદ્ય વત્સલ વસાણી) બીજી ૦૮
૧૪૦ વાંઝિયામહેણું ટાળો  (વૈદ્ય વત્સલ વસાણી) બીજી ૧૨
૧૪૧ રોગ અને આરોગ્ય ભાગ – ૧ (વૈદ્ય વત્સલ વસાણી) ૧૨
૧૪૨ રોગ અને આરોગ્ય ભાગ – ૨ (વૈદ્ય વત્સલ વસાણી) ૧૫
૧૪૩ ઓષધિગાન ભાગ – ૧ (નરહરિભાઈ ભટ્ટ) ૩૫
૧૪૪ પંચકર્મ         (વૈદ્ય મગનભાઈ ભટ્ટ)

 

૨૦

 

 

 

18 responses to “आयुर्वेद–ग्रंथो

 1. ઘરબેઠા કેવી રીતે મંગાવી શકાય એ જણાવશો? (અમેરિકા અને ભારત બન્ને ઠેકાણે)

 2. please send me information for sale for books

 3. Want to order some books.
  How to order and get it delivered at home?

 4. ખૂબ જ ઉપયોગી માહિતી.

 5. આપનો ખૂબ આભાર.

 6. પિંગબેક: એલોવેરાનું લાબરું ! (કુંવારના ચમત્કારો) | आयु–Digest

 7. Address of baroda where all above listed books are available.
  thanks

 8. i am an ayurved internese ,i think these books are so informative, i want to do ayurved practise, so plaese send me information that where can i got these books, Please send me address. My email is- indraj ayu.1989@ gmail.com. -INDRAJ CHAUHAN

 9. pls. send above all books E book on internet

 10. Vadodara ma tamri books knyathi madse

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s