“રોજિન્દો આહાર” વિશે લેખક

મારે લાંબા અનુભવે ભારપૂર્વક કહેવું જોઈએ કે –

ઉપચાર કરતાં પ્રતિકાર ઇચ્છનીયએ સૂત્ર અનુસાર રોગો થયા પછી તેના ઉપાય કરવા સમય, શક્તિ અને સંપત્તિ વેડફવાં તે મૂર્ખામી છે. તેને બદલે રોગ થાય જ નહીં તેવા આહાર-વિહાર યોજવા તે ડહાપણભર્યું છે. આપણા પૂર્વજોમાં આ ડહાપણ હતું તેથી તેમણે આયુર્વેદિક શાસ્ત્રમાં આહાર-વિહારને ઘણું મહત્ત્વ આપી દિનચર્યા, ઋતુચર્યા તેમજ આહારનિયમોની રચના કરી.

આરોગ્ય રક્ષા અર્ધો આધાર આહાર હોવાથી આ પુસ્તકમાં રોજીંદા આહાર”ની રોજિંદી વાતો લખવામાં આવી છે. તેમાં સદા પથ્ય અને સદા લેવામાં આવતાં દ્રવ્યો વિશે
શક્ય તેટલી શાસ્ત્રીય અને વહેવારુ માહિતી આપવામાં આવી છે. મારે લાંબા અનુભવે ભારપૂર્વક કહેવું જોઈએ કે… આહાર વિષેની સુવ્યવસ્થિત, સ્થિર, સરવાળે હિતકારી, સરળ અને સ્વાવલંબી વિચારણા જેટલી આયુર્વેદમાં કરવામાં આવી છે
તેવી અન્ય કોઈ આરોગ્ય વિજ્ઞાનમાં કરવામાં આવી નથી. આયુર્વેદના આ જ્ઞાન પુનઃ ઘર ઘરમાં, શાળાઓમાં, કૉલેજમાં, સંસ્થાઓમાં મુક્ત રીતે આપવામાં આવે તો આપણી માંદગીમાં આશ્ચર્યજનક ઘટાડો થયા વિના ન રહે..

આહારજ્ઞાનના જિજ્ઞાસુ વાચકોએ મારા નિત્ય નિરોગી, આહાર, રોજિંદો આયુર્વેદ, ફળ : આહાર રૂપે ઔષધ રૂપે. શાકભાજી-કઠોળ : આહારરૂપે ઔષધ રૂપે, મસાલા
મુખવાસ : આહાર રૂપે ઔષધ રૂપે તેમજ આહાર વિવેક પુસ્તક અવશ્ય વાંચવાં.

આયુ સેન્ટર                                                                                         શોભન
૩૦૩, હરેકૃષ્ણ કોમ્લેક્સ,                                                               ૨૯-૯-૯૩

તા.ક. ઉપરોક્ત પુસ્તિકા “રોજિન્દો આહાર”માંનાં ૩૫ પ્રકરણોમાં જીવનની અનેક ઉપયોગી રોજિન્દી વાતો એક પછી એક અહીં દર શનિવારે મૂકવામાં આવશે. આશા છે, વાચકો તેને પસંગ કરશે જ. – સં.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s