આયુટ્રસ્ટ–પ્રકાશનની બે ઇ–બુકો

આયુર્વેદ ચિકિત્સાના ૫૦ કેસોની સફળ સારવારની વિગતો માટે વાંચો :

(૧)

Ayurved_Chikitsa

(અનુભવનું અમૃત ભાગ ૮)

તથા

(૨)

અનુભવનું અમૃત ૯ ઇબુક final

(અનુભવનું અમૃત ભાગ ૯)

 

વધુ સંપર્કો માટે :

વૈદ્ય શ્રી એમ. એચ. બારોટ : drkumar_barot@yahoo.com

વૈદ્ય શ્રી નીતાબહેન ગોસ્વામી : drnitaben@sify.com

વૈદ્ય શ્રી રાજેશભાઈ ઠક્કર vdrajeshthakkar@gmail.com

Advertisements

One response to “આયુટ્રસ્ટ–પ્રકાશનની બે ઇ–બુકો

  1. jayesh wala

    ખુબ ખુબ……..ખુબ આભાર.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s