અને હવે, આ નવો સ્વાસ્થ્ય–બ્લૉગ : ‘दीर्घायु’ !!

શ્રી કુમાર બારોટનો નવો બ્લૉગ :

  ‘दीर्घायु’ 

(આયુર્વેદના મૂળ ગ્રંથોનું આકંઠ પાન કરનાર અને આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીમાં ઉચ્ચ હોદ્દાઓ ધારણ કરનાર સિદ્ધ ચિકિત્સક શ્રી એમ. એચ. બારોટ સાહેબના જ્ઞાન અને અનુભવની રજૂઆત એટલે આ બ્લોગ)

http://rajvaidyamh.wordpress.com/

સવાલોના જવાબ માટે સંપર્કસૂત્ર >>>

drkumar_barot@yahoo.com

Advertisements

3 responses to “અને હવે, આ નવો સ્વાસ્થ્ય–બ્લૉગ : ‘दीर्घायु’ !!

  1. I FEEL THAT THIS IS THE GREATEST SERVICE TO ALL PEOPLE LIVING IN INDIA AND ABROAD TO HAVE DIRECT TO AYURVED.PEOPLE ARE TIRED OF ALLOPATHY DUE TO ITS SIDE EFFECT IN THE LONG RUN AND ALSO THE COST INVOLVED.THE MEDICINE FOR POOR PEOPLE
    LIES IN AYURVED . HOPE THIS BRANCH OFFERS CHEAP REMEDIES TO
    VAST MAJORITY OF POOR PEOPLE OTHERWISE IT WILL HAVE LESS
    MEANING AND OTHERSIDE IS PURITY OF AYURVED PRODUCTS.THIS SITE WILL BE DOING GREAT SERVICE TO PUBLIC.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s