વડલો

(રાગઃ આસો માસે શરદ પૂનમની રાત જો)

ઘેઘૂર વડલો ઊભો ગામને દ્વાર જો,
ઊભો રે જોગંદર જાણે તપેશરી.
પ્રલયકાળે પોઢયા જગના નાથ જો,
વહાલેરાં કીધાં’તાં વડનાં પાંદડાં.
અશ્વપતિની બાળા તપ આરાધે જો,
આરાધી સમજાવે અમને સાનમાં .
માગ્યું આયુષ્ય દીર્ઘ પતિનું પ્રેમે જો,
માગ્યાં સો સો સંતાનો રે વર થકી.
તે દિવસથી બેનો વડને પૂજે જો,
પૂજીને દીર્ઘાયુ ઇચ્છે કંથનું.
ગુણે ભરેલો વડલો શાંતિ અર્પે જો,
અર્પીને રે’તો રે જગના જીવને.
મધુર, તૂરો, આયુષ્યને દેનારો જો,
પ્રમેહ ને વળી ઊલટી હણતો હેતથી.
સંધિવા,રતવા ને મૂર્છા આવે જો,
પંચાંગો અર્પી દઇ કે‘તો કાનમાં,
માસે જ્યારે નભમાં આવે પુષ્ય જો,
કૂંપળો એની આણો પૂરણ પ્રેમથી.
ચૂર્ણ કરી પય સાથે નિશદિન આપો જો
સમજીને, કસુવાવડ થાતી રહી જશે.
ગુણગંભીર આ વડલો શેં ભુલાય જો,
ભુલાયે શેં ઉત્તમ એના કામને.
વંદન કરી જળ સીંચી નિર્મળ પ્રાર્થો જો,
સથવારો આપો રે જીવન સંગમાં.

– સ્વ. નરહરિભાઈ ભટ્ટ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s