આયુર્વેદનું ઉત્તમ

જગતની શ્રેષ્ઠ ચીજો

જળમાં અંતરિક્ષ જળ

દૂધમાં ગાયનું દૂધ

દહીમાં ગાયનું દહીં

માખણમાં ગાયનું માખણ

ઘીમાં ગાયનું ઘી

ફળોમાં કાળી દ્રાક્ષ

અનાજમાં ઘઉં

ચોખામાં લાલ ચોખા

કઠોળમાં મગ

શાકોમાં પરવળ

ભાજીમાં જીવંતી (ખરખોડી)

કંદમૂળોમાં કુમળા મૂળા

તેલોમાં તલનું તેલ

શેરડીજન્યમાં સાકર

ગોળમાં માટલાનો ગોળ

લવણોમાં સિંધવ

પીણામાં દૂધ

મુખવાસમાં લવિંગ

દાતણમાં કરંજ

ઔષધોમાં શિલાજિત

વિહારમાં બ્રહ્મચર્ય

શોભન કૃત

‘રોજિંદો આયુર્વેદ’માંથી

સ્વદેશી ધર્મ


સહજ પ્રાપ્ત થતી

ઔષધિઓનો ઉપયોગ

કરવો જોઈએ એ યાદ રાખો.

આટલા માટે આયુર્વેદનું મહત્ત્વ છે,

આયુર્વેદ

જે વનસ્પતિ સંબંધી

ચર્ચા કરે છે તે આપણા દેશની,

આપણાં પાદર

અને આંગણામાં જ ઊગનારી છે.

આપણે બહારથી ઔષધો

મંગાવીએ તેમાં

આપણી શોભા નથી.

આપણા જેવા વિશાળ દેશમાં

આટઆટલી વનસ્પતિ

થતી હોવા છતાંય જો

આપણે બહારથી દવાઓ મંગાવવી પડે

તો આપણા જેવા

સ્વતંત્ર દેશને શરમાવું ઘટે.

આવી માઠી દશાનો

વહેલો અંત લાવવા સૌ કૃતનિશ્ચયી બને.


– વિનોબા ભાવે

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s