‘રસોડાની રાણી” – હિંગ

હિંગ ! સ્વ. નરહરિભાઈ ભટ્ટ.


હિંગ અહો, રસોડાની રાણી !

તીખી સુગંધે છમકારાતાં દાળ-શાક

મોંમાં તત્કાળ લાવે પાણી !…હિંગ અહો.


કોઈ  કરે  ભાભીના  હાથનાં વખાણ,

કોઈ માતાના અનુભવી હાથની કમાલ;

આ તો દીયરજી લાવ્યા એ હીંગની ધમાલ,

એને આંગળાં ચાટીને  વખાણી !…હિંગ અહો.


ભોજનને સ્વાદીષ્ટ-સુગંધી બનાવે;

બાજુના ઘરમાંયે   જાણ કરી આવે !

નાકને સુગંધ,સ્વાદ જીભને લલચાવે,

એનું વર્ણન ના કરી શકે વાણી !…હિંગ અહો.


રુચિને જગાડતી ને ભૂખને લગાડતી,

પાચનમાં   સાથ   શો   અપાવતી !

આંતરડે જામેલા મળોને ભગાડતી-

ભેદનશક્તિ મેં એની જાણી !!…હીંગ અહો.


ગોળો ને ગૅસ એ તો ક્ષણમાં શમાવતી,

આફરો  ને  શ્વાસને       દમાવતી;

હેડકી, બગાસાંને બળથી હંફાવતી,

બંધ વાળતી એનો તાણી !…હીંગ અહો.


મોંઘા વઘારથી ભોજન શણગારતી,

પાચનક્ષમ એને બનાવી મલકાવતી;

ના એ  રસોડાને, ઘરનેયે  તારતી-

રાણી મસાલાની શાણી !!


હિંગ અહો, રસોડાની રાણી !

…………………………………………………………………………….

(ઔષધિગાન ભાગ-2 માંથી.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s